Search

Lana Vogrinec
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Research focus
  • Biochemistry